Eesti Päevalehes kirjutab…

Eesti Päevalehes kirjutab Henrik Roonemaa Sideameti wifi-infopäringu teemal Sideamet ehmatas kirjaga kohvikupidajaid ja kommentaarides tekkis kellelgi pragmaatikulküsimus, et mis siis kirjas segast oli. Järgnev teks läks ka EPL loo kommentisse. Minupoolne sissejuhatus teemasse oli siin krati-lehel esmaspäeval, loe ka tolle juurde lisatud kommentaare, eriti tore on Ivo Säraku arutlus.

Sideamet ei küsi seda, et kas nt Wilde pubis on ET ADSL või mõni teine välisühendus, vaid et milline firma tegeleb traadita võrguteenuse pakkumisega pubi klientidele. Paraku ei suuda isegi telekommunikatsiooniseadusega kursis olev seltskond üheselt vastata küsimusele, kust algab teenus ja kes peaks ennast registreerima. Kui seadust täpselt järgida siis peaks ennast registreerima iga kohtvõrku kasutav firma ja eraisik, samuti firmad kus kasutusel PBX ehk kodukeskjaam, sest seaduse §9 lg 1 nõuab:

Üldkasutatavat telekommunikatsioonivõrku või sellega või teise riigi territooriumil paikneva telekommunikatsioonivõrguga seotud telekommunikatsioonivõrku opereerida sooviv või üldkasutatavat telekommunikatsiooniteenust osutada sooviv isik peab oma otsusest alustada nimetatud tegevust kirjalikult teatama Sideametile.

Telekommunikatsioonivõrk on, §3 lg 1 alusel:

Telekommunikatsioonivõrk on ülekandesüsteem koos selle juurde kuuluvate lülitusseadmete ning muude abisüsteemide ja -rajatistega, mis võimaldab telekommunikatsioonivõrgu kindlaksmääratud lõpp-punktide ja sidumispunktide vahel elektriliste või elektromagnetiliste signaalide edastamist kaabli kaudu, raadio-, optiliste või muude vahenditega.

Sideametil on võimalik oma kirjale saada kahte sorti vastuseid:

(a) “meile osutab teenust ET” — see neid ei tegelikult huvita

(b) “meie ei osuta teenust, meil on lihtsalt raadiovõrk, kes tahab saab tasuta kasutada” — selle informatsiooni sai Sideamet juba ka wifi.ee lehelt, nii et miks üle küsida? Sideamet küll väitis mulle korra, et “äkki keegi siiski küsib selle eest salaja raha” aga ma usun, et selline käitumine leiaks kindlasti äramärkimist kasutajate poolt wifi.ee leviala-kirjelduste kommentaarides.

Moraal: riigiamet saatis laiali infopärimise, millega saadav informatsioon oli tal kirjas viidatud algallika (wifi.ee) näol juba olemas.

Postitatud rubriiki Arhiiv. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.