Marveti kvaliteedisüsteem

Mistahes tootmisorganisatsiooni (sh sooja õhu tootmine :-) kvaliteedisüsteem peaks sisaldama järgmisi komponente:

  • Töötegijatele töötegemiseks hädavajalik inff
  • Selle inffi muutmine peab olema lihtsam kui kollaseid lipikuid seadmele kleepida
  • Inffis peavad sisalduma töö tegemiseks vajalikud sihtväärtused ja töötegijal peab olema vahend nende saavutamise kontrolliks

(tehnoloog / guru on puudu eelnevast!)

Tekkivate probleemide korral olgu protsess järgmine:

  • Kas meil on probleem? (vt tolerantsid)
  • Millest tekkis probleem? (sh äkki olid tolerantsid valed?)
  • Mis edasi saab? (oleme tähelepanelikumad? muudame tolerantse?)

(nendest kolmest punktist saame kirjutada ka kliendile vastuse)