Prepress ja Word

Kõige alguses olid tinaladu ja reprokaamerad, siis tulid fotoladu ja trummelskannerud — aga pisitasa on trükiettevalmistus ehk prepress liikunud avatud süsteemide ja ühe odavama tehnoloogia suunas. Samas on “keskmise kasutaja” laual olev liikunud lähemale prepressitööks vajalikule: keskmine kontoriarvuti jooksutab igati adekvaatselt küljendustarkvara… ja kontoritarkvara on igati WYSIWYG (what you see is what you get) — muu hulgas toetab mistahes fonte, pilte, tabeleid ja valemeid — ehk teeb palju enam kui näiteks aastal 1990 küljendustarkvara.

Paraku on prepress siiski vaid trükitootmise osa ja mistahes mastaapsel masinavärgil kulub kõvasti aega, et uuega harjuda. Uusi lahendusi hakatakse sobitama vanadesse mudelitesse: fotoladu toimis alguses sarnaselt tinalaoga (kuniks tuli Adobe ja leiutas Postscripti), esimesed Mac’i küljendusprogrammid olid vaid selle edasiarnedus. Job jacket ehk pruun ümbrik tellimuse kohta käiva materjaliga on siiani mistahes töökorralduse olulisim osa ning kogu jagunemine küljendusprogrammid-graafikaprogrammid-fototöötlus-tekstitöötlus sarnaneb kangesti tinalao-aegadega.

Töökorraldus

Kõige selle juures on aga üks ala, kus annab ilma olulisel määral jõgede voolusuunda muutmata üht-teist ära teha — ja see on töökorraldus prepressis nii trükikodade-reprode poolel kui ka klientide osas. Olulisemad punktid oleksid siinkohal:

  • Värvilahutuse siirdumine skanneri juurest printerisse ja sellest tulenevad hüved
  • PDFi kasutuselevõtuga tekkiv võimalus preflight’iks ja vigade parandamiseks dokumendi looja juures
  • Arvutite ja kontoritarkvara võimsuse kasvuga kaasnev võimalus muuta disaini roll täitesaatvast (küljendus jne) sihtiseadvaks (tööpõhjade loomine, nõustamine)

Need muutused on vajalikud, et kasutada ära meil juba täna olemasolevad vahendid ning olla valmis uute tulekuks.

Mida oleks selleks vaja?

Loomulikult kaasnevad ka nende väikeste muutustega omad kulud ja kohustuslikud ettevõtmised:

  • Tarkvara-uuendused arvutites
  • Tarkvara-uuendused filmiprinterites
  • Koolitus RGB / Lab värvitöötluse osas
  • Koolitus PDFi kasutamise osas
  • Koolitus kontoritarkvara osas
  • Klientide harimine