MTÜ Tehnokratt eesmärkidest

Kuivõrd eelmisel nädalal tunti huvi, et miks Tehnokratt ühest või teisest asjast räägib (nt IDkaart) ja saates sai tsiteeritud meie põhikirja, siis olgu siinkohal ka vastav väljavõte ning lisaks muidugi ka MTÜ Tehnokratt asutamisdokumendid täielisel kujul (näiteks neile kasutamiseks, kes tahavad ise kah mittetulundusühendust looma hakata):

[ … ]

1.3. Tehnokrati tegevuse eesmärgiks on:

1.3.1. vaba mõtlemise, loovuse arendamine, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ning kõige nende kasutamisse puutuva propageerimine

1.3.2. sidemete ja koostöö arendamine teiste analoogiliste organisatsioonidega Eestis ja välismaal;

1.3.3. oma tegevuse huvides rahaliste vahendite leidmine ja sihipärane kasutamine;

1.3.4. kirjastus- ja meediategevuse arendamine, ürituste korraldamine oma tegevuse tutvustamiseks ja põhikirjaliste ning programmiliste eesmärkide saavutamiseks.

[ … ]