Tõesta, et WinFAX tuli modemiga kaasa!

[ Kus on, sinna tuleb juurde. Alljärgnev on vandeadvokaat Andres Aaviku kiri minule (avaldatud tema nõusolekul loomulikult) koos lisatud dokumentidega ühe tema kliendi “juhtumist”. E-kompetentsuse tundemärgid jälle kord samad: uuritakse .exe-failide kuupäevi, pannakse patuks modemiga kaasa tulnud WinFAX Lite puudumine modemi müügiarvel jne. ]

Lugupeetud hr. Marvet,

Vaidlustamata vajadust piraatlusega võidelda, olen oma ameti tõttu kokku puutunud BSA/politseireidi tulemustega ja leian, et asjas on nii subjektiivsust kui ka oskamatust. Neid asjaolusid veenvalt ära kasutades ja kasutades ära ka kohtu asjatundmatust on tulemus kontrollitavale kahjuks kurb – rahatrahv ja halvemal juhul arvuti(süsteemide) erikonfiskeerimine.

Saadan Teile dokumendid konkreetse näitena mõtisklemiseks ja võib olla ka laiema ringi harimisel on sellest kasu. Konkreetse fakti puhul koostöös arvutispetsialistidega õnnestus esimese astme kohtus selgitada minu kliendiks olnud firma õigust. Ringkonnakohus tühistas lahendi ja andis õiguse BSA-le. Arvan, et minu jutt oli liiga “arvutikeelne” ja sellest ei saadud lihtsalt aru.

Politsei protokollist nähtub nagu oleks programm installeeritud 6.12.1996.a. – süüdistati selles, et Windows 95 on installeeritud oluliselt varem kui see osteti. Kontrollimisel selgus, et tegemist on exe failiga, mis CD-romil sama kuupäevaga. Ka BSA esindaja Ahti Leppiku seletusest nähtub, et ta tuvastas installeeritud programmid käivitusfailide järgi. Minu arvates äärmiselt vale ja eksitav lähenemine. Võimalik oleks probleemile läheneda läbi kataloogi loomise kuupäeva, siis on näha kas see on loodud enne või pärast litsentsi omandamist. Kui enne siis kahtlus piraatluses, mis hiljem heastatud, kui litsentsid olemas.

Probleeme oli ka näiteks modemiga kaasasolnud programmidega, kuna BSA/politsei ei tahtnud kuidagi tunnistada modemi ostmise arvet, vaid nõudis eraldi arvet vastavale programmile, inkrimineerides ka antud asjaolu minu kliendile rikkumisena. See õnnestus aga kohtus siiski ära seletada, et tegemist on niiöelda tootele lisatud kingitusega, mille eest eraldi ei maksta.

Kolmas probleem oli õiguslik, kuid omab asjas suurt tähtsust. BSA-advokaat Uduste volitused ühe või teise autori esindamiseks. Kui esindusõigust pole, siis puudub õigus kedagi esindada.

Olles ise veendunud arvutikasutaja, arvan selle eeltoodud näite lühikokkuvõtte põhjal, et BSA-l on võimalus liiga teha ka siis kui neil päris õigus ei ole.

Konkreetses asjas tõusetus ka teisi probleeme – näiteks kui mul on kolm nn. “karbitoodet”, seega kolm litsentsi ja kolm arvutit, kas programmi võib installeerida vaid üht CD-Romi kasutades, siis ju kõik numbrid samad. Samuti probleem arvutivõrgus ühe programmi kahes arvutis/töökohal kasutamine – osa litsentse lubab kasutada programmi põhiarvutis ja backupi teises [ hilisemas kirjas täpsustab Andres Aavik: Konkreetses asjas oli mingi programm, mille litsents lubas seda kasutada põhiarvutis ja veel lisaks teises arvutis, eeldusel, et konkreetsel kasutajal on nö. Kaks töökohta. Piltlikult üks arvuti angaari ühes ja teine teises otsas. Kasutada ei tohtinud keegi teine isik ega ühel ajal. / PM ]. Litsentsi tuleb lugeda – ka see vaidlus oli konkreetses asjas. Lisaks veel pisemaid eriarvamusi.

Igal juhul arvan, et BSA-le ei pea koheselt alla andma, vaid kui on õigus, siis vaidlema ja kaasama selleks tõelisi arvutispetsialiste, kes programmide hingeelu paremini tunnevad. Pelgalt visuaalne vaatlemine ei tuvasta tõde vaid eksitab.

Juhul kui Teil on huvi konkreetse asja vastu või soovite mõtteid vahetada probleemi üle juristi pilgu läbi, olen meelsasti Teie käsutuses.

Lugupidamisega,
Andres Aavik
vandeadvokaat

AAavik_arvuti5:

AAavik_seletus1:

AAavik_seletus2:

  • Viimane veerg

    Mina olen Peeter Marvet (pets@tehnokratt.net). Ei saa täielikult välistada, et see siin oli kunagi minu ajaveeb. Kirjapandu ei pruugi väljendada seisu- ega istmekohti. Seoses surutisega esilehe mahtu vähendatud 8%. Lisandub käibemaks, Tallinna elanikel ka müügi- ja paadimaks. Pakendatud gaasikeskkonda. Valmistatud arvutis milles võib leiduda väheses koguses piima- ja pähklitükke. Ei sisalda hüdrogeenitud (transarasvavabasid) taimseid rasvhappeid, sisaldab vahustatud lämmastikku.

    Puhhi lõks imelike skännerite püüdmiseks, ära siia klõpsa :-)