Sideameti vastus Tehnokratile 2,4GHz asjus

(saabunud 29.03.2001 16:38,
vastuseks 27.02.2001 kirjale
Kaebus segavate saatjate kohta 2,4GHz vabasagedusalas)

Lp Peeter Marvet,

Täname Teid meie tähelepanu juhtimise eest probleemidele 2,4 GHz sagedusalas.

Kontrollmonitooringute käigus leidsid kinnitust Teie poolt tõstatatud lubatud kiirgusvõimsuse ületamise faktid. Esimesed lubatud nivoo ületajad on korrale kutsutud ja töö sellel suunal jätkub.

Kahjuks peab ütlema, et arvestades probleemi ulatust ja keerukust ei saa oodata väga kiireid lahendusi.

Kuna kaasaegne andmeside aparatuur töötab arvutijuhtimisega ning saatja parameetrid (sh ka väljundvõimsus) on programmi poolt määratavad, palume vajadusel kindlasti Teie ja hr. Toomas Kadarbiku abi vastavate programmide seadete kontrollimisel.

Austusega

Mihkel Viskus
Sideamet
järelevalve osakonna juhataja