Kaasamislahenduse lähteülesanne

Definitsioon: kodanik tunneb ennast kaasatuna, kui tal on võimalus osaleda otsustusprotsessis seda mõistes ja suunates.

Lähtuvalt definitsioonist on vaja kavandada süsteem, mis võimaldaks määramata hulga inimeste koostööd, üksikult või grupiviisiliselt. Süsteem peab olema intuitiivselt st ilma helpi lugemata kasutatav, aitama kasutajatel käsitlusel olevat teemat mõista ning tagama adekvaatsete ideede esiletõusmise. Süsteem peab toimima ilma olulise välise moderatsioonita, st diskussioonide adekvaatsus ja isemoderatsioon peavad olema tagatud asjakohaste sotsiaalsete tehnoloogiatega.

Süsteem ei pea olema üks tarkvaralahendus, lubatud (ja soovitav) on integreerimine kolmanda osapoole loodud süsteemidega. Süsteem peab võimaldama luua temal põhinevaid edasiarendusi omades kirjeldatud ja lihtsaltkasutatavat API-liidest kogu olulise funktsionaalsuse osas ning väljundeid XML kujul.

Süsteem peab olema niivõrd mugav ja efektiivne, et ametnikud ja poliitikud viiksid seaduseelnõude jm dokumendite arutelu selle peale üle.

Eelnev on taotluslikult üldsõnaline ülesandepüstitus eesmärgiga mitte piirata või suunata süsteemilooja fantaasiat. Mõistagi olid selle aluseks mingid konkreetsemad ettekujutused soovitavast tulemusest või analoogsetest rakendustest ning nende esiletoomine peaks aitama ülesannet paremini mõista.

„Peaks olema nagu” ettekujutus

Kaasamisveeb peaks olema nagu www.theyworkforyou.com st kaasama informatsiooni eri allikatest, seda süstematiseerima ja kasutajale mõtestatud kujul esitama, võimaldama leida kasutajale olulist informatsiooni.

„Superwiki” ettekujutus

Tõenäoliselt oleks mõistlik, kui süsteem realiseeriks muuhulgas järgneva:

  • Võimalus avaldada ettepanekuid, seaduseenõusid jms materjale koos nende aruteluks vajaliku kontekstiga
  • Võimalus hüperlinkida tekstile lõigu täpsusega, lisada igale lõigule kommentaare nii süsteemis endas kui kasutades trackbacki vms tehnoloogiaid (nt jälgides sisenevaid referere) st võimaldama ja jälgima diskussioone, mis toimuvad väljaspool loodud süsteemi
  • Võimalus teksti (lõik-haaval) muuta koos muudatuste (ja nende põhjenduste) esiletoomisega tekstis, versioonihaldus jms koostööks vajalik
  • Võimalus olla informeeritud muudatustest (RSS, epost)
  • Võimalus huvigruppide loomiseks (nt „mereseaduste fännid”) eesmärgiga leida kaasamisest huvitatud asjatundjaid ja –huvilisi ning neid vajadusel toimuvast informeerida (nt sideseaduse meresidet puudutav osa)

„Hajusa diskussiooni koondamise” ettekujutus

Selle näiteks sobib testrakendus http://del.icio.us/riigikogu mis kogub kokku Riigikogus tekkivad dokumendid ning võimaldab juhul, kui teised kasutajad konteksti sobivaid linke samade sõnadega märgistavad, muuta ühest kohast ligipäästavaks kogu laiema diskussiooni sõltumata selle toimumiskohast. Vt näiteks http://del.icio.us/tag/607se