Tehnokrati küsimus Teede- ja Sideministeeriumile

Eesti Vabariigi Teede- ja Sideministeeriumile
Tallinnas, 27.02.2001

Kasutajate ja teenusepakkujate hulgas tekitab küsimusi Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2000. a määrus nr 398 “Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu opereerimise ja üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutamise nõuded” mille kahes lõigus käsitletakse üldkasutatavate raadiosageduste kasutamist telekommunikatsioonivõrgu rajamiseks.

Tänase seisuga on rajatud mitmeid võrke nimelt raadiosageduste plaani kohaselt üldkasutatavaks eraldatud 2,4 GHz sagedusalas (kasutajad nt Estonian Wireless Network, KPNQwest, Uninet jpt, sh ASO jt riigiasutused). Sideamet tõlgendab määrust nr 398 kui kohustust lõpetada aastaks 2003 selle sageduse kasutamine teenuse osutamiseks, kuivõrd määruses on kirjas:

* Peatükk 3, § 5, lõik (1) Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu opereerimisel on lubatud kasutada üksnes teede- ja sideministri 31. märtsi määrusega nr 19 kinnitatud «Eesti raadiosageduste plaanis» (RTL 2000, 45, 671; 90, 1389) primaarseks kasutuseks ettenähtud raadiosagedusi ja raadiosagedusala, mille kasutusviisiks ei ole sätestatud üldkasutatav.

* Peatükk 8, § 35, lõik (3) Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu operaator, kelle võrgus kasutatakse üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutamiseks sekundaarseks kasutuseks mõeldud raadiosagedusi või nende sagedusalade kasutusviisiks on Eesti raadiosageduste plaanis sätestatud üldkasutatav, peab üle minema primaarseks kasutuseks mõeldud sagedustele hiljemalt 1. jaanuaril 2003. a.

Telekommunikatsiooniseadus seletab “üldkasutatava” lahti järgnevalt:

* § 2. Telekommunikatsiooniteenus, lõik (2) Telekommunikatsiooniteenus käesoleva seaduse tähenduses on üldkasutatav, kui see on võrdsetel alustel kättesaadav kõigile kasutajatele.

* § 3. Telekommunikatsioonivõrk, lõik (2) Telekommunikatsioonivõrk käesoleva seaduse tähenduses on üldkasutatav, kui seda kasutatakse osaliselt või täielikult üldkasutatava telekommunikatsiooniteenuse osutamiseks.

Sellega seoses palun tõlgendust:

* kas hetkel 2,4 GHz alas pakutav internetiteenus on üldkasutatav või mitte, st — kas nimetatud punktid määruses on mõeldud takistamaks Eestit katva üldkasutataval sagedusel toimiva võrgu rajamist, või käivad need ka juhtumite kohta, kus kõrghoone katusel / renditud mastis oleva tugipunkti abil jagatakse internetiühendust kohalikule väikesele kasutajategrupile.

Vastavalt Tehnokrati 26.02.2001 saate jaoks tehtud eksperimendile tekitavad üldkasutataval sagedusel probleemi hoopis mõned “ametkonna siseseks” kasutuseks mõeldud saatjat, nt Haridusministeerium (vt lähemalt http://www.tehnokratt.net/stories/storyReader$358).

Peeter Marvet