Töökorraldus ja koolitus

Kirjastamine, reklaam ja trükk on omavahel seotud läbi töökorralduse tehniliste pisiasjade: reklaam peab sobima ajakirja küljendusse, ajakirja küljendusprotsess ei tohi reklaami ära lõhkuda, repro peab suutma selle trükipoognaks monteerida ja proofid valmistada, trükkal peab poogna servast serva, tiraazhi algusest lõpuni ja kuust kuusse andma ühesugust tulemust ning reklaam ja ajakirja küljendus peavad omakorda arvestama trüki võimaluste ja vajadustega.

Protsessikeskne vaade

Lahates mistahes trüki-alast probleemi hakkavad aga silma kuhjuvad probleemid: kujundus ei arvesta trüki ja paberiga sest tööd korraldanud projektijuht jättis selle info edastamata kuna ei pidanud oluliseks, ajakirjas avatakse saabunud PDF graafikaprogrammis ning asutakse korrigeerima selle käigus tekkinud nihkeid, repro hommikune vahetus teeb failide trükkimiseks imetriki (mis jääb tekstiparandustega failiga saanud õhtusele vahetusele kahjuks edasi ütlemata) ning trükkal pingutab kõigest väest proovitrüki nime all esitatud väljatrüki tabamiseks saavutades tulemuse mis paraku kedagi ei rahulda ja annab järeltöötlusele võimaluse sisustada nädalake vaadates kuidas värv kuivab.

Sellist “kõik kiruvad kõiki ja on ise süüst puhtad” olukorda saab vältida kas väga täpselt paika pandud protsessidega mis eeldaksid reeglite pimedat täitmist ning annaksid paindumatu töökorralduse … võis siis andes kõigi seni iseseisvana käsitletud protsesside osalistele ülevaate teiste vajadustest ja võimalustest ehk süsteemse arusaamise ning luues seeläbi võimaluse teha mistahes olukorras teadlik ja kaalutletud otsus.

Süsteemne lähenemine

Tehnokrati koolitused lähtuvadki süsteemi-, mitte protsessikesksest vaatest: pilditöötlus arvestab trükiga; küljendus pilditöötluse, teksti toimetamise ja reproga; repro küljenduse ja trükiga; trükk pilditöötluse aluseks olevate standarditega ning töö korraldajad (kirjastaja, toimetaja, projektijuht, reklaamifirma tootmisfaktor, trükikoja müügi- ja tootmisjuhid jne) omavad selget ettekujutust kõigi etappide piirangutest.

  • kujundajad: Photoshop (üldine) annab ülevaate trüki nõudmistest, värviprofiilidest, resolutsioonist ja lihtsamast pilditöötlusest, Pilditöötlus Photoshopis (kahepäevane) jätkab keerulisemate värvihaldust puudutavate teemade ja värvilahutuse nüanssidega ning InDesign (kahepäevane) võtab ette kõik alates põhjadest, kaskaad-stiilidest küljenduse sidumisest tekstitöötlusega kuni PDFi väljastamise ja preflight’ini
  • projektijuhid, toimetajad, trükiga seotud ostu- ja müügijuhid: Prepress projektijuhtidele käib ühe päevaga ja võimalikult üldistatuna läbi kogu kujunduse töökorralduse proovides omal nahal Photoshopi, Illustratorit, stiilide kasutamist tekstitöötluses, Indesigni ja PDFi tegemist ning kontrolli õpetab seeläbi aru saama erinevates tööettappides toimuvast ning komponentide omavahelistest seostest
  • repro: hetkel spetsiaalselt reprole orienteeritud koolitusi ei ole, soovitada võiks kõike kujundajatele mõeldut ennekõike eesmärgiga olla võimelised sama informatsiooni klientidele edasi jagama; huvi korral võiks koostada eraldi kursuse mis keskenduks PDFide kontrollile, värvihaldusele ja klientide nõustamisele

Projektijuhtide koolitused on muideks välja kasvanud kujundajate kommentaaridest Photoshopi ja Indesigni kursustel: paljusid töö efektiivsemaks muutmiseks mõeldud võtteid ei õnnestu reaalses elus kasutada, kui töö on korraldatud neid arvesse võtmata. Vajadus trükkalite ja tootmise koolituse järgi sai aga selgeks projektijuhte koolitades: jah, kõik see jutt standard-värviprofiilidest on tore, aga iga trükikoda järgib ju oma standardit!

Lisaks koolitusele

Senine kogemus näitab, et töökorralduse muutmiseks ei piisa koolitusest: vaja on majasisest tahtmist ja abi muudatustega kaasnevatest küsimustest ülesaamisel. Kõik osalejate päris-elulised probleemid on oodatud nii kursusele kaasa võetuna kui hiljem, suuremate klientide puhul pakume lisaboonusena võimalust pärast kursuste läbimist mõne kuu jooksul osalejatega kohtuda ning üle vaadata / läbi arutada viimase aja tööd ning tekkinud küsimused.