Mõttekäik BSA teemadel

Politsei kasutab BSAd ekspertidena, Tehnokratt on aga seisukohal, et tulemuseks on mõnevõrra erapoolikute arvamustega (lisaks sellele, et peale hea tahtmise ja juriidilise hariduse võiks IT küsimustes sõna võtjal olla ka mõni asjasse puutuv paber). Me pole siiani oma mõttekäiku ekspertide sõltumatuse teemal üheselt kirja pannud, õnneks sattus minu kirjakasti täna järgmine arendus (millega peaks vist nõustuma):

MTÜ BSA Eesti Komitee näol on tegemist erinevate arvutitarkvara müüvate firmade poolt loodud mittetulundusühinguga, mille peamiseks eesmärgiks on tarkvarapiraatluse vastu võitlemine ( põhikirja 2.1.2.) Arvutipiraatlusega võitlemine ning piraattarkvara vähenemine toob kaudset majanduslikku tulu MTÜ BSA Eesti Komitee liikmetele, kuivõrd see on otseselt seotud liikmete äritegevusega. Seega arvutipiraatlusega seotud küsimustes on MTÜ BSA Eesti Komitee liikmed väga huvitatud asja lõpplahendist. MTÜ BSA Eesti Komitee asutajaliikmed on AS Baltic Computer Systems, Gensi Tarkvara AS, AS I.T. ja AS Usesoft. Eesmärgist tulenevalt ei ole võimalik MTÜ BSA Eesti Komitee spetsialistidel anda objektiivseid ning erapooletuid arvamusi arvutipiraatlusse puutuvates küsimustes. MTÜ seaduse § 18 järgi on liikmete üldkoosolek MTÜ kõrgeimaks organiks. Seega on MTÜ liikmetel üldkoosolekuna kõrgeim võim MTÜ siseselt. Sellest tulenevalt lähtub ka MTÜ juhatus eelkõige üldkoosoleku ettekirjutustest. Kuivõrd mittetulundusühing BSA Eesti Komitee on huvitatud asja lõpplahendist, ei ole MTÜ BSA Eesti Komitee spetsialistide kasutamine kriminaalasja eeluurimisel seaduslik.

Kuidas kommenteerida?

  • Viimane veerg

    Mina olen Peeter Marvet (pets@tehnokratt.net). Ei saa täielikult välistada, et see siin oli kunagi minu ajaveeb. Kirjapandu ei pruugi väljendada seisu- ega istmekohti. Seoses surutisega esilehe mahtu vähendatud 8%. Lisandub käibemaks, Tallinna elanikel ka müügi- ja paadimaks. Pakendatud gaasikeskkonda. Valmistatud arvutis milles võib leiduda väheses koguses piima- ja pähklitükke. Ei sisalda hüdrogeenitud (transarasvavabasid) taimseid rasvhappeid, sisaldab vahustatud lämmastikku.

    Puhhi lõks imelike skännerite püüdmiseks, ära siia klõpsa :-)