Bench ja Benji

(see on tegelikult tehnokrati-kolumn tänases EPL-plussis, siin veidi täiendatud kujul; Brainbenchist räägime põgusalt ka esmaspäevases Tehnokratis -pets-)

Benji on hea võimalus ennast proovile panna: kas ma julgen kraana otsast alla hüpata või mitte. Kõlalt veidi sarnane benchmark tähendab arvuti-inimeste jaoks millegi muu proovilepanekut: näiteks kas sinu arvuti suudab koostada 600-leheküljelise raamatu sisukorra või võtta ruutjuurt kiiremine kui minu oma?

Lõppkokkuvõttes taandub benchimine aga sageli sellele, kumb meist suudab oma arvutile paremaks dzokiks olla, ülesande paremini ette anda. Ajurünnak käib hoopis sinu ja minu vahel, seda võiks nimetada näiteks… brainbench’iks.

Eeltoodud olid vahest veidi segased näited, aga sama probleemi ees – kes keda – seisad sageli, ole sa siis tööandja või tööotsija rollis. Kuidas tõestab Kunstiülikooli lõpetanu, et ta ka arvutit jagab? No sorry, mina selle va lõpudiplomiga küll kedagi jutule ei võtaks. Ainus võimalus: leida sõltumatu vahekohtunik. Umbes nagu autojuhi-loa korral: lahendad ülesanded 1 kuni 11, lubame tänavale.

Arvutimaailmas on selliseid sertifitseerimisvõimalusi mitmeid. Esimene mis igamehel olla võiks on AO: arvutikasutaja oskustunnistus. 7 taset, muuhulgas näiteks tekstitöötlus ja tabelarvutus, vaja tõestad näiteks: et oskad tekstis muuta pealkirja muust tekstist tiba suuremaks, panna keskele, osa lõike ära nummerdada ja midagi tabeliks vormistada. Ei midagi hullu – aga igati kasulik tõestada, et sa sellega ikka hakkama saad.

Kui tahad keerukamaid oskusi näidata, siis võta ette näiteks www.brainbench.com kus saab tasuta teha hulga arvutisse ja laiemalt töisesse tegevusse puutuvaid teste mis vähemalt minu proovitute osas igati pädevad. Võid rahulikult ja omaette teha redeltesti ja veenda ennast või kedagi teist näiteks selles, et valdada CorelDraw’d, Wordi või… haigete põetamist. Omaette saab ju sobi teha? Tühjagi – tööandja võib sul ju alati paluda prooviks mõne testi sobi-vabas keskkonnas uuesti teha.

Mina, muideks, pole kordagi kummiga kraana otsast hüpanud. Langevari on tundunud kuidagi nutikam: nõuab õppimist ja jätab kerge mulje, justnagu saaksin kukkumisprotsessi omatahtsi juhtida. Tegin just esmaspäeval prooviks paar brainbench’i – pärast õnnestunud tulemust oli tunne lihtsalt super… no umbes nagu pärast seda, kui olin suutnud maanduda langevarjuga siiski tubli kaks meetrit okastraataiast eemale.

Vaata edasi:
www.ao.ee
www.brainbench.com
www.skydive.ee (kui eelnev lugu tekitas sinus soovi langevarjuga hüpata)
www.darwinawards.com (kui eelnev lugu tekitas soovi hüpata, aga ilma langevarjuta, või mõnel muul huvitaval viisil otsa saades evolutsioonile kaasa aidata)

Meie tulemused:
Peeter Marvet
Henn Sarv

Karl Arrak (kommenteerib esmaspäevases saates Brainbenchi)

Sinu tulemused:
(neid me veel ei tea — aga vahest klikid Kommenteeri! ja lisad oma arvamuse ning viited tulemustele?)