juhtkirja täienduseks

Henrik võtab ette EMT+RATE=heart meediakajastuse: Seks, valed ja hüsteeria.

Mis on sobilik koht viidata meie seisukohtade kokkulangemisele teenelise juurikakasvataja omadega. Nimelt olen ma Joh. Valku märganud mitmel erineval ÄP pinnal (sh makstud reklaamipinnal) arvamust avaldamas, aga eilases lehes olnud vastukaja Ajalehe väärtust hinnatakse faktitäpsuse järgi (tasuta Tele2 VPN kasutajatele) langeb pea sõna-sõnalt kokku minu positsiooniga meediamaine languse küsimuses.

Minu jaoks on just põllumajandus selline teema, mida arvan hästi tundvat, kuna oman vastavat kõrgharidust ja pikaajalist kogemust. Lugedes artikleid ajakirjanduses, näen ma liiga tihti ja mitte just väikesi möödalaskmisi artiklites, mis kajastavad põllumajanduse ja maaelu teemasid. Olen enda jaoks teinud kaks põhijäreldust: esiteks – põllumajandusteema on meie ajakirjanike jaoks tundmatu maa ja teiseks ajakirjandust pole suurt mõtet üldse lugeda – pigem võib sealt saada desinformatsiooni.

Üks lugeja rohkem või vähem – no problems, võidakse öelda. Tegelikult kirjutatakse aga väga paljudel spetsiifilistel teemadel, võiks öelda, et lausa seinast-seina ja see käib eriti majanduslehe kohta. Seega võivad teisedki lugejad teha analoogilisi järeldusi, seda enam, et loetakse eelkõige kirjutisi erialastel teemadel. Selle tagajärjel tekivadki ajakirjanduse kohta jutud, mida tegijad ise ilmselt liialduseks peavad.

Seega veelkord — kõigile EMT+RATE.EE teema ajakirjanduslikele käsitlejatele lugemiseks üks danah boyd: Identity Production in a Networked Culture: Why Youth Heart MySpace

This entry was posted in Arhiiv, Foorum. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

2 Comments