laim ja vaen

Eesti Päevaleht Kaitsepolitseinikud keelduvad laimuasjadega tegelemast, Postimees sellele tuginedes: KAPO keeldub laimuasjadega tegelemast.

Mulle meenub Langi kordumakippuv selgitus, et KAPO alla tahaks justiitsminister panna vaenu õhutamise (seejuures mitte kahesõnalise, vaid reaalse, ohtlike tagajärgedega tegevuse) mitte laimu. Millisena muideks tsiteerivad mõlemad lehed (PM läbi EPLi) ka siseministeeriumi seisukohta:

Kapo soovitusel jättis siseministeerium nn Delfi eelnõu kooskõlastamata, tuues pea-põhjusena välja, et vaenu õhutamise uurimisalluvuse andmine kapo pädevusse pole õigustatud.

Minumeelest oleks igati õige, kui tõeliste vaenu-õhutamise juhtumitega (aga mitte suvaliste kahesõnaliste kommentaaridega) tegeleks KAPO. Aga hetekel jääb läbi ajakirjaniku (või äkki oleks kohasem öelda lihtsalt “meediatöötaja”?) teksti mulje, et KAPO ei suuda näha võimalust, et ka internet ja meediaväljaanded võivad olla vaenu õhutamise kohaks.

Ahjah, lugege parem algallikat ehk eelnõu menetlust eÕiguse süsteemis, sealt leiab ka kõikide ministeeriumide täistekstid. Sisemin oma on 4lk ja kõlab minu jaoks kokkuvõtvalt kui “justmin on rongile kiirustades jätnud kodutöö tegemata”. Ja seal on kirjas ka järgnev, mis kenasti vastab minu eelmises lõigus olevale küsimusele:

Vaenu õhutamise regulatsiooni muutmisest olulisemana näeme terrorismivastase võitluse edendamist ning KarS terrorismivastase võitluse regulatsiooni täiendamist (sellekohase kirja oleme Teile edastanud 28.08.2004.a) uue Euroopa Nõukogu terrorismi ennetamise konventsiooni ratifitseerimisega seoses. Sõnaselgelt tuleb kriminaliseerida terrorismi rahastamine, toetamine ja õhutamine. Terrorismi õhutamine toimub audiovisuaalselt ka veebikeskkonnas ning üha enam pööratakse EL-i liikmesriikides tähelepanu selle fenomeniga võitlemisele.

Saavad ikka aru küll. Moraal? Loe algallikaid, ajaleht ei ole usaldusväärne filter infosfääri ja minu vahel. Kahjuks.

Javeel. Kultuuriminister kooskõlastab ühegi selgituseta, MKM kooskõlastab “järgmiste märkuste arvestamisel” olles üsna kriitiline. Veelkord soovitan SM ja MKM vastused läbi lugeda.

Postitatud rubriiki Arhiiv, Foorum. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.