valimisreklaami kriis

620SE ehk poliitilise välireklaami keelustamine vajaks süvenemist rohkem, kui Postimees seda Riigikogu keelustas poliitilise välireklaami valimiste eel teeb.

[Evelyn] Sepa sõnul pidi eelnõu algselt piirama poliitilist välireklaami, et vähendada erakondade kampaaniakulusid, tagada erakondadele võrdsed võimalused ja muuta poliitika rohkem sisuliseks.

«Algatajate algne idee võis olla mõistlik, kuid tulemus on ebardlik, täiesti ebademokraatlik. Algatajate tahe on sujuvalt moondunud avalikus kohas tehtava poliitilise teavitustöö keelustamiseks,» lausus ta.

Nii, vaatame nüüd, millised parandusettepanekud tegi Evelyn Sepp — piirduda vaid kohalike omavalitsuste valimise seaduse muutmisega, nõuda omavalitsustelt võrdses ulatuses kandidaatidele jagatavaid ruutmeetrisi aluseid plakatitele ning “Kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada kõigi valimistel osalevate kandidaatide valimisreklaami eksponeerimine võrdses ulatuses”, seoses kohustusega võrdset eksponeerimist tagada lükata seaduse jõustumine 01.jan.2006 peale, sõnastada põhiline lõik ümber kujule “Üksikkandidaadi, erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku või nende logo või muu eraldusmärgi või programmi reklaamimine hoonel või rajatisel ning muu poliitiline välireklaam on aktiivse agitatsiooni ajal lubatud reklaami eksponeerimiseks püsivalt kasutatavatel reklaamikandjatel.”

Kõik see läheb märkimisväärselt segaseks, keski strateegia tundub olevat olnud piirata 1m2 peale näopildid ja üleskutsed kedagi konkreetselt valida, jättes samas piiramata suurte makstud pindade kasutamise loosungite jaoks (mis, olgem ausad, on sageli sügavalt pointless ja pastakast imetud). Mulle tundub, et see on kenasti disainitud eelnõu nillimine, et saaks pärast öelda suurte plakatite taustal “aga meie tegime kõik, mis võimalik, liigse rahalaristamise vältimiseks”. Aga näe, juhtus tootmisõnnetus. Millest võidavad kindlasti: trükimeedia, televisioon, internet, mobiilifirmad :-)

Muideks, algtekst:

(1) Poliitiline välireklaam on käesoleva seaduse mõistes erakonna või üksikkandidaadi või nende kaubamärgi või programmi reklaamimine plakatil hoonel või rajatisel, ühistranspordivahendi või takso sees ja väliskülgedel või muudel välireklaami alustel.

(2) Poliitiline välireklaam on käesolevas seaduses määratletud aktiivse valimisagitatsiooni ajal lubatud vaid käesolevas seaduses sätestatud mahus ja kohaliku omavalitsuse poolt selleks ette nähtud kohas ning tingimustel. Muu poliitiline välireklaam on keelatud.

(3) Kohaliku omavalitsuse volikogu määrab hiljemalt 60. päeval enne valimispäeva kohad, kus erakonnad ja üksikkandidaadid saavad infomaterjale eksponeerida. Kohaliku omavalitsuse määratud kohtades peab olema tagatud võimalus kõigile valimistel osalevatele erakondadele ja üksikkandidaatidele oma infomaterjalide eksponeerimiseks võrdses ulatuses ja tingimustel.

(4) Poliitilise välireklaami plakati või muu visuaalse info kandja maksimaalseks lubatud suuruseks on üks ruutmeeter.”

Ja lõpptekst (valitud asjassepuutuvad jupid):

(3) Aktiivse valimisagitatsiooni ajaks loetakse aega alates kandidaatide registreerimise viimasest päevast.

§ 51. Poliitilise välireklaami keeld. Üksikkandidaadi, erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku või nende logo või muu eraldusmärgi või programmi reklaamimine hoonel, rajatisel, ühistranspordivahendi või takso sise- või välisküljel ning muu poliitiline välireklaam on aktiivse agitatsiooni ajal keelatud.

Thank you del.icio.us/riigikogu, thank you del.icio.us/riigikogu, thank you del.icio.us/riigikogu :-) [ sest ametlik 620SE koduleht on muideks senimaani esimese lugemise teksti tasemel ja ei sisalda muudatusettepanekute tabelit! ]

Postitatud rubriiki Arhiiv, Foorum. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.