söönud sootumaks

Link-o-rama: alustame Paavost kes toob meieni anonüümse isamaliitlase luuletuse ning lisab:

Minu isiklik palve on, et lisaks “kommarid ahju!” fraasi analüüsimisele tehtaks sama ka särgi esiküljel oleva küsimusega “kaua võib?” ja antaks sellele vastus.

Ja siis sõnavabaduse teemal 2 linki:

Marek: Politics makes you blind

Schluss: Sõda sõnavabaduse eest

Oops, esimene neist on kahjuks jõudnud juba ära tühjeneda. Mis on kurb, ma oleks heameelega taht kommenteerida. Et anonüümsust kiputakse selle vaidluse käigus valesti mõistma: küsimus pole selles, kas inimene esineb oma pärisnime või pseudonüümi all, vaid sellele pseudonüümile tekkivas reputatsioonis. Pseudonüüm ilma reputatsioonita on anonüümne, pseudonüüm reputatsiooniga aga mitte.

Siia juurde sobib ka Allar Jõksi vastus Onu Raivo küsimusele Riigikogus: Jõks oleks ettevaatlik portaalide seadusega reguleerimisel. Tõsi, vastuse tekstist jääb mulje, nagu peaks ka lgp õiguskantsler internetti ajalehtede veebiväljaannete osaks.

This entry was posted in Arhiiv, Foorum. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.

One Comment