mis toimub?

Küsimuse-virukas vihjab:

Lugege maikuu ITee (Äripäeva it-lisa) Kaido Uduste antipiraatluse-artiklit. sisuliselt antakse autoriõiguse kaitse sildi all kellelegi (BSA-le?) seaduslik salajase jälitustegevuse õigus. Kas ma saan ikka õigesti aru?

Hmm. Tooks välja tsitaadi artiklist (äratoodud otselingilt loetav lehetellijatele ja wifi.tele2.ee VPN-kasutajatele), mis eelnevalt on ära seletanud tsiviil- ja kriminaalmenetluse erinevused ja asjassepuutuvad probleemid mille lahendamiseks eeltõendamismenetlus vajalik on:

Eeltõendamismenetluse oluliseks põhimõtteks on see, et vastava taotluse võib isik esitada nii käimasolevas kohtuprotsessis kui ka enne seda. Nii võib autoriõiguste rikkumisest teada saanud isik enne hagi kohtule esitamist taotleda tõendite tagamiseks ja asjaolude eelnevaks tuvastamiseks eeltõendamismenetluse algatamist. Peamiseks aluseks selle algatamisel ongi oht, et tõendid võivad kaduma minna. Eeltõendamismenetluse algatamisel määrab kohus, millised menetlustoiminguid on eeltõendamismenetluses vajalik teostada. Tarkvaraga seotud õiguste rikkumise asjades on nendeks eelkõige vaatlus ja mõningatel juhtudel ka ekspertiis või näidiste võtmine.

Autoriõiguse rikkumise asjades on eeltõendamismenetluse olulisimaks põhimõtteks see, et kohtumäärusest ei teavitata vastaspoolt juhul, kui see võib tekitada taotlejale (autorile või õiguste omajale) hüvitamatut kahju või selle tulemusena võivad tõendid hävida või kaotsi minna. Selge, et kohtumääruse koopia saamisel enne vaatluse teostamist on selle toimumise ajaks tõendid õiguste rikkumisest tõenäoliselt hävitatud (piraatkoopiad arvutitest kustutatud jms). Seega saab isik, kelle juures vaatlus või mõni muu menetlustoiming tehakse, üldjuhul sellest teada siis, kui kohtutäitur koos kaasatud spetsialistide või ekspertidega tema juurde saabub.

Hmm. Mis kuulub tõendamise alla? Ma ei suuda leida ühest määratlust uuest tsiviilkohtumenetluse seadustikust. Aga üldiselt tundub jälitustegevus puudutavat kriminaalmenetlust ning mingite ametimeeste kohalesobivust, tõsi §9p1.8 on ajendina välja toodud ka “vajadus täita välislepingutest ja rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevaid kohustusi.” TRIPS? Karl, kas sa äkki oskad kommenteerida?

Küll aga peaks see lubama muid asju, nt “john doe” protsessid P2P kasutajate vastu, sest tsiviilkohtumenetluse seadustiku §248p1 kõlab nii: “Kohus ei algata eeltõendamismenetlust, kui avaldaja ei põhista kohtule mõjuvat põhjust, miks ta menetluse vastaspoolt nimetada ei oska.” Kas on nii?

See “john doe” pool on igastahes USAs minumeelest sarnase eeltõendusmenetluse osas jõudnud sinnamaani, et ISPd ei pea infot jagama, ning Saksamaalt toob sarnase uudise tänane TheRegister (tõsi, seal peetakse olukorda ajutiseks st käigus on seadusmuudatused, mis peaksid lubama).

JA ÄP ITee’le: kui mina suudan oma ajaveebis lisada vajalikud URLid seadustele jne, siis peate suutma ka teie, sest mina teen seda siin lihtsalt hobiks…

ning… kuidas vastaks küsimuse-virukale vastuse-vadim?

Postitatud rubriiki Arhiiv, Foorum. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.