uus seadus tulekul, take cover!

Kes imestavad miks mu mesnageri loosungiks on “märkimisväärselt üldkasutatav tingimusjuurdepääsuga taipvõrguteenus”, siis üks uus seadus on tulekul, asjaga otseselt mitte seotud isikutel palutakse ohutsoonist lahkuda: Elektroonilise side seadus (404 SE). Mulle endale teeb muret ikka ja jälle see teatamine Sideametile. Telekommunikatsiooniseaduse alusel suudeti üldkasutatavat võrku ikka väga laiaks ajada, mistõttu oli vajalik 282 SE parandus oma erandiga teenusele “mis on ajutise iseloomuga, suunatud väikesele tarbijaskonnale või on vähetähtis”. Nüüd peab siis teatama üldkasutatava sideteenuse osutamise alustamisest, ning sõnaseletustes on kirjas nii:

§2 punkt 66) üldkasutatav sideteenus on sideteenus, mida sideettevõtja pakub vastaval sideteenuse turul üldistel alustel kõikidele klientidele, ilma et kliendid peaksid vastama mingitele neid teistest sarnastest klientidest eristatavatele tunnustele. Sideteenus on üldkasutatav eelkõige siis, kui selle osutamine on kestev ja järjepidev ning seda pakutakse sisuliselt ühesugustel tingimustel.

Seejuures sideteenus:

§2 punkt 6) elektroonilise side teenus (edaspidi sideteenus) on teenus, mis seisneb kokkulepitud tasu eest signaalide edastamises või suunamises elektroonilise side võrgu kaudu. Sideteenus on ka võrguteenus;

Kas “tasuta” kuulub kokkulepitud tasu alla? Millised kohustused mulle laienevad kui ma jagan ühe naabriga ADSL-arvet? Kas selle jagamine ka ülejäänud naabritega muudab teenuse antud turul üldkasutatavaks? Muideks, suur osa seadusest tegeleb lihtsalt sideteenuse, mitte üldkasutatava sideteenuse reguleerimisega.

Ei, ma ei tegele tähenorimisega. Kõik need kahtlused tulenevad Sideameti senistest reaalsetest liigutustest… Kellele uue seadusega antakse õigus otsustada mitte “olulise turujõu” vaid sellest laiemana tunduva “märkimisväärse turujõu” üle.

Postitatud rubriiki Arhiiv, Foorum. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.