Pressiteade: Informaatikanõukogu 15.06.2001

Informaatikanõukogu tänasel istungil arutati riigieelarve IT finantseerimispõhimõtteid. Nõukogu leidis, et tänane ametkondadekeskne finantseerimine ei taga prioriteetide arvestamist.

Avaliku sektori IT-ga seonduvate tegevuste planeerimine ja finantseerimne on ametkondade keskne, aga IT lahendused hõlmavad korraga väga paljusid erinevaid ametkondi ja eeldavad protsessikeskset lähenemist. Valitsusasutustele lisandub uute seaduste jõustumisega pidevalt mitmesuguste IT alaste ülesannete täitmise kohustusi, samas on IT arendusprojektide eelarveline finantseerimine viimasel kahel aastal hoopis vähenenud.

Piiratud ressursside otstarbekamaks kasutamiseks peab nõukogu oluliseks IT arendustegevuse juures kasutada finantseerimise puhul tsentraliseeritumat lähenemist. Ressursside planeerimine ja järelevalve nende kasutamise üle peaks tulenema riiklikest mitte ametkondlikest prioriteetidest ja olema keskselt hallatav.

Finantseerimisega seostub ka andmekogude teenuste tasulisuse küsimus. Nõukogu arvates peaks lähtuma sellest, et avaliku sektori informatsioon on elektroonilisi kanaleid kaudu kõigile tasuta kättesaadav kui tasu küsimiseks ei ole olulisi põhjusi.

Informaatikanõukogu otsustas määrata enda esindajaks “Tiigrihüppe” Sihtasutuse nõukogusse Marko Männiku. Männik on Eesti Informaatikakeskuse andmeside osakonna juhataja.

Nõukogu otsustas toetada seisukohta, et kolmanda põlvkonna mobiilside tegevuslubade müügist saadav raha peaks leidma sihtotstarbelist kasutamist IT valdkonna arendamiseks, eelkõige hariduse ja koolituse vajadusteks.

Lisaks tegi Informaatikanõukogu oma tänasel istungil vahekokkuvõtteid Eesti aktiivsest osalemisest Läänemere maade IT valdkonna tegevuskava koostamisel.

Informaatikanõukogu on IT asjatundjate komisjon, mille ülesanne on nõustada vabariigi valitsust.

Postitatud rubriiki Arhiiv. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.
  • Viimane veerg

    Mina olen Peeter Marvet ([email protected]). Ei saa täielikult välistada, et see siin oli kunagi minu ajaveeb. Kirjapandu ei pruugi väljendada seisu- ega istmekohti. Seoses surutisega esilehe mahtu vähendatud 8%. Lisandub käibemaks, Tallinna elanikel ka müügi- ja paadimaks. Pakendatud gaasikeskkonda. Valmistatud arvutis milles võib leiduda väheses koguses piima- ja pähklitükke. Ei sisalda hüdrogeenitud (transarasvavabasid) taimseid rasvhappeid, sisaldab vahustatud lämmastikku.

    Puhhi lõks imelike skännerite püüdmiseks, ära siia klõpsa :-)